McDonald's Breakfast Haiku


Sasuage McMuffin
Karamay ko sa traffic
Meron pang kape

No comments:

Post a Comment